Kolmans en Van Dinten Advocaten

Wij zijn mr. W. Kolmans en mr. J.H.M. van Dinten. Wij vormen samen Kolmans en Van Dinten Advocaten.

Wij zijn allebei al ruim 15 jaar advocaat in Eindhoven. Ons kantoor is al ruim 10 jaar gevestigd aan de Willem de Zwijgerstraat, in het centrum van Eindhoven.

Wij hebben al heel veel mensen goed geholpen. Wij helpen u ook graag.

Wij hebben veel ervaring op het gebied van strafrecht, familierecht, huurrecht en algemeen civiel recht. Wij voeren een brede rechtspraktijk, gericht op particulieren en kleine bedrijven.

Wij hebben een goed ontwikkeld sociaal gevoel. Wij maken geen onderscheid tussen grote en kleine zaken. Wij weten wat we moeten doen. Wij weten ook wat we vooral niet moeten doen. Wij bieden kwalitatief goede rechtshulp.

Wij hebben als uitgangspunten:

Wij zijn persoonlijk en laagdrempelig. Wij overleggen met elkaar over alle zaken. Samen zijn wij sterk en staan wij voor uw belangen.

Kennismaking is altijd gratis en vrijblijvend.

Over ons

Wij worden ondersteund door onze secretaresse Gerda Schalks, met wie wij al jarenlang samenwerken.

mr. Kolmans

Wannes Kolmans behandelt veel civiele kwesties en familiekwesties. Ook in strafzaken treedt hij regelmatig op. Hij werkt zorgvuldig en ook snel. Hij heeft een brede belangstelling en is betrouwbaar en betrokken.

Mr. Kolmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht, huurrecht, strafrecht, algemene praktijk.

mr. Van Dinten

Joost van Dinten behandelt veel strafzaken, zowel grote als kleinere zaken. Ook in civiele zaken heeft hij veel ervaring. Hij toont altijd maximale inzet om het beste resultaat te behalen. Hij geeft eerlijke adviezen en gaat voor elke cliënt door het vuur. Overleg over de te voeren strategie is hierbij erg belangrijk. Mr. van Dinten voert een landelijke strafpraktijk en is bekend met alle rechtbank en gerechtshoven.

Mr. Van Dinten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht.

Deze registratie verplicht aan hen beiden om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Kosten

Het uurtarief van ons kantoor is €160 per uur, plus BTW. Wij rekenen geen kantoorkosten. 

Voor particuliere cliënten gaan wij altijd na of er aanspraak is op een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand. Zie de website www.rechtsbijstand.nl. U moet bij een toevoeging rekening houden met een eigen bijdrage. Ook kunnen er kosten zijn voor griffierechten en andere zgn. verschotten.

Soms is het ook mogelijk om voor de behandeling van de zaak een vaste prijsafspraak te maken. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan kunnen de kosten van een procedure soms door de verzekeraar worden vergoed.

U kunt bij ons informeren naar alle mogelijkheden.

Op alle opdrachten aan ons kantoor zijn de algemene voorwaarden van ons kantoor van toepassing, die via de link onderaan op deze website zijn in te zien.

Onze rechtsgebieden

Wij geven per gebied een aantal voorbeelden van kwesties waarin wij kunnen bijstaan.

Familierecht

Huurrecht (voor zowel verhuurder als huurder)

Civiel recht (voor zowel zakelijk als particulier)

Algemene praktijk

Strafrecht

Enkele voorbeelden van strafzaken zijn:

De bijstand verlenen wij zowel in eerste aanleg bij de rechtbank of de kantonrechter alsmede in hoger beroep bij het gerechtshof.